» Základy informatiky


Otázka č.1: První elektronkový počítač který měl velký výkon se jemnoval

(1 bod)
Otázka č.2: Klávesnice je zařízení

(1 bod)
Otázka č.3: DVD mechanika je jednotka
(1 bod)
Otázka č.4: 1 bit představuje

(1 bod)
Otázka č.5: Počítačová data, programy nazýváme také jako

(1 bod)
Otázka č.6: Základní datová jednotka je

(1 bod)
Otázka č.7: Mezi výstupní zařízení nepatří

(1 bod)
Otázka č.8: Osobní počítač můžeme rozdělit na tyto části

(1 bod)
Otázka č.9: První elektrický počítací stroj se jmenoval

(1 bod)
Otázka č.10: Součást PC přes kterou jsou propojeny všechny části počítače se nazývá
(1 bod)
Otázka č.11: Součástka která je srdcem i mozkem počítače se jmenuje
(1 bod)
Otázka č.12: Pevné části počítače nyzýváme take jako

(1 bod)
Otázka č.13: Vstupním zařízením je

(1 bod)
Otázka č.14: První osobní počítč vyrobila firma

(1 bod)
Otázka č.15: Data mezi procesorem a částmi PC
(1 bod)