Kroužky


Přehled o účasti našich žáků v zájmových kroužcích ve šk.r. 2012/2013
   Číslo Název Vedoucí (organizátor) Počet žáků
Kroužky organizované školou
1 Psaní všemi deseti            J. Richterová
2 Učíme se s Baltíkem            H. Korduliaková
3 Klub mladých novinářů            M. Stuchlíková
4 Tvorba a zpracování digitálních dat            P. Richter
5 Pohybové hry            P. Richter
6 Šachový kroužek            H. Obšivačová
Kroužky relizované v prostorách školy
7 Hudební nauka - přípravka ZUŠ
8 Hudební nauka ZUŠ
9 Výtvarný kroužek - SVČ
10 Keramický kroužek - SVČ
11 Přírodovědný kroužek
12 Trojáček
13 Valášek
Kroužky v obci
14 Kopaná
15 Hasičský kroužek
16 Včelařský kroužek
17 Troják
18 Hudební nástroj
19 Tanec
20 Kroužek lyžování
Kroužky v Rožnově p.R.
21 Dramatický kroužek
22 Taneční kroužek
23 Výtvarný kroužek
24 Pěvecký kroužek
25 Kroužek baletu
26 Kroužek AJ
27 Kopaná
28 Judo
29 Street dance
30 Hokej
31 Florbal


ZPĚT