Školní jídelna


Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují jen při nástupu do 1. třídy, další školní roky je žák vždy od září do června automaticky ke stravování přihlášen. V letošním školním roce bude dokončen přechod ze stravenek na tzv. čipový systém. Strávníci po zaplacení zálohy 100,- Kč obdrží čip, který slouží k objednávání, odhlašování a potvrzení odebrání jídla. Pokud strávník čip zapomene, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní stravenku. Čip si strávníci nechávají po celou dobu, po kterou jsou zapsáni ke stravování ve školní jídelně (i přes prázdniny). Při ztrátě čipu bude třeba zaplatit novou zálohu a strávník dostane čip nový. Po odhlášení ze stravování bude za funkční, nepoškozený a čistý čip vrácena záloha. Od 1.10.2012 bude nabídnuta možnost zvolit si jedno ze dvou jídel. K výběru jídla bude sloužit terminál umístěný u zadních dveří ve školní jídelně. Pokud si strávník jídlo sám nevybere, automaticky mu bude navoleno jídlo číslo jedna. Tento terminál také slouží k odhlášení obědu. Pokud se bude chtít žák stravovat jen některé dny v týdnu, domluví se s vedoucí školní jídelny ing. Janou Růčkovou.

PRAVIDLA ŠKOLNÍ JÍDELNY


STRAVNÉ od 1.1.2013
STRÁVNÍCI CENA OBĚDA
Žáci ZŠ 7 - 10 let 22 Kč
Žáci ZŠ 11 - 14 let 23 Kč
Žáci ZŠ 15 a více let 24 Kč
Žáci ZŠ - svačina 13 Kč
Děti MŠ 3 - 6 let 32 Kč
26 Kč (bez svačinky)
Důchodci 46 Kč
Ostatní cizí strávníci 47 Kč


Cena stravného pro žáky ZŠ a MŠ zahrnuje jen náklady na potraviny. Režijní náklady ( tj. elektřinu, vodu, topení, vybavení kuchyně) hradí škola ze svého rozpočtu, tedy z peněz od obecního úřadu.

POZOR 

Výdej jídla:

svačina pro žáky ZŠ ................. 910 - 9 30
oběd pro cizí strávníky ................. 1045 - 1105
obědy pro žáky ZŠ ................. 1105 - 1245