Archív


Na této stránce vám nabízíme několik fotografií ze školních fotoalb.


Učitelský sbor
Máte chuť zavzpomínat si na učitele z let padesátých a dalších až do dnešních dob?
  Šk. rok 1955 - 1956  
  Šk. rok 1964 - 1965  
  Šk. rok 1973 - 1974  
  Šk. rok 1984 - 1985  
  Šk. rok 1997 - 1998  
  Šk. rok 2003 - 2004  


Škola dříve a dnes
 1970   1995   2001  2003  2003   2004 


Oslavy 70.výročí založení školy a ukončení GO školy
Oslava proběhla 28. října 2004. Škola dostala po dvou etapách generální opravy nový "fráček" - zateplovaly se venkovní zdi, nová střecha, vyměnila se okna, přestavěla se kuchyň, rekonstruovaly se šatny, družina, půda se proměnila ve výtvarný ateliér..... no zkrátka bylo co slavit. Sešla se spousta hostů z řad široké veřejnosti i bývalých učitelů. Slavnostní přestřižení pásky provedli poslankyně ing.M.Šojdrová, hejtman krajského úřadu Zlín ing.F.Slavík a starosta Valašské Bystřice ing.M. Martinek. Oslavu doprovázela spousta akcí - tance,cvičení, rodiče si s dětmi mohli sppolečně zazpívat, malovat na sklo, vyzkoušet ubrouskovou techniku, pobavit se při soutěži "Risk", řešit rébusy, projít si "ekologický chodníček, "brouzdat" po internetu ..... a nechyběl ani guláš a medovina. Oslavu zakončil nádherný ohňostroj.
Slavnostní zahájení1
Slavnostní zahájení2
Zatančil Valášek
Stříhání pásky
Otvírání ateliéru
Vstup do ateliéru
Vzpomínalo se
Nové tartanové hřiště
Počítačová učebna
Interaktivní hodina HV
Nový vstupní vestibul
Nová kuchyň
Šatny
Vstup do šatenVánoční oslavy
Loňské vánoce jsme oslavili uspořádáním trhu, který byl doprovázen pěveckými a divadelními vystoupeními, zpíváním na schodech a výstavou betlémů. Děti, jejich rodiče a další hosté si mohli koupit nejrůznější vánoční ozdoby ze dřeva, slámy, slaného těsta, keramiky nebo moduritu, svícny všech druhů, svíčky, perníčky, květináčky nebo látkové kuchyňské chňapky s vánočním motivem a spoustu dalších výrobků, které naši žáci připravili v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy nebo volitelných předmětů a nebo ve svém volném čase. Akce se vydařila, hosté nešetřili chválou a žáci i učitelé byli s výsledky své práce a celou akcí velmi spokojeni.
  Vystoupení žáků 1.st.    Vystoupení žáků 1.st.    Vystoupení souboru Troják    Zpívání na schodech    Výstava betlémů  Vánoční trh1
Vánoční trh2 Vánoční trh3 Vánoční trh4 Vánoční trh5 Vánoční trh6 Vánoční trh7


ZPĚT